Mercati

De Markten van Trajanus (Mercati Traiano) waren een complex van winkels en kantoren in het oude Rome. Het bestond uit ruim 150 winkel- en kantoorruimtes op een begane grond en vier verdiepingen.

Retailing vindt niet alleen plaats via de winkels zelf, maar wordt beleids-matig ook op hoofdkantoorniveau bepaald, ingevuld en geanalyseerd: het belang van zowel Business-to-Consumer (B2C) als Business-to-Business (B2B) Marketing Management en Sales! 

Mercati is het (winkel)centrum voor opleidingen op (aankomend) middel- en hoger managementniveau. Uniek is dat retail & trade vanuit alle relevante functionele perspectieven worden behandeld. Hierdoor ontstaat integrale & actuele markt-, consumenten- en bedrijfsfocus.

 

 


© Mercati is een onderdeel van DriveSight Management Consultancy.

Website ontwikkeld door The Social Factory